toerisme

Toerisme

Duurzaamheid in toerisme en recreatie

“Het Waalgebied zal meer toeristen en recreanten trekken, omdat het landschap mooi, goed ontsloten en beleefbaar is: om te struinen, te wandelen, te fietsen, te skaten... Een weids uitzicht over de rivier en de binnendijkse komgronden met de dijk als openluchtpodium. Hier kan volop genoten worden!”. (Visie Waalweelde 2009)

Stichting Onze Waal wil verbindingen leggen tussen toeristische ondernemers en liefhebbers van natuur, landschap en cultuurhistorie. Wij willen dat doen vanuit een sterke verbondenheid met de rivier en met als invalshoek duurzaamheid.

Toerisme en recreatie is in onze visie duurzaam, als daarbij op een harmonieuze manier rekening wordt gehouden met het gedachtegoed van “People, Planet, Profit”, dat staat voor: koester de planeet, koester de mens en verdeel de weelde. Voor het gebied van onze Waal denken we dan aan:

  • Respect voor natuur, landschap en cultuurhistorie;
  • Beleving van de rust en de schoonheid van het gebied;
  • Het verhaal van de Waal delen met anderen;
  • Het gebied schoon en heel houden;
  • Het toevoegen van kwaliteiten aan ons gebied;
  • Het naleven van aan duurzaamheid verbonden leefregels.

Wat al deze typeringen precies moeten betekenen zijn we samen aan het uitvinden. Iedereen die wil meedenken is bij ons welkom.

De Rondjes Pontjes vormen een kralensnoer van verbindingen, dat aan voorwaarden van duurzaamheid beoogt te voldoen. Gekoppeld aan deze rondjes zijn intussen bekende evenementen ontwikkeld, zoals de Ri4daagse, Beeld van oranje linten en Tiel Maritiem. In 2015 zijn daar de Dwaalroutes bijgekomen. Deze routes zijn te downloaden op je mobiel en bieden de gelegenheid om de Waal en zijn omgeving op allerlei vormen te beleven en te verkennen, lopend, per fiets, boot of auto.

 

Meer rendement op duurzaam toerisme

Stichting Onze Waal heeft in september 2015 een bijzondere bijeenkomst gehouden voor alle toeristische en recreatieve ondernemers langs de Waal. Deze ging over “Kwaliteit, Klant en Kassa”. Aan de hand van deze kernwoorden legde Michiel Flooren, docent Toerisme en vrije tijd aan de Saxion hogeschool te Deventer, ons uit waar een toeristisch ondernemer oog voor dient te hebben om succesvol te zijn. Flooren is gespecialiseerd in gebiedsontwikkeling, ondernemerschap, landschapsecologie en cultuurtoerisme. Zijn boodschap luidt dat er op dit terrein nog een wereld te winnen. Identiteit ontwikkelen en samenwerken zijn belangrijke voorwaarden om vooruit te komen.  Aan het eind van de ochtend was het duidelijk: deze bijeenkomst verdient een vervolg en dat gaat er dus komen vanaf begin 2016. Iedereen die duurzaam toerisme en recreatie en warm hart toedraagt is welkom.

Kwaliteit, Klant en Kassa, ook voor de Waal

Aan de hand van de kernwoorden kwaliteit, klant en kassa liet Michiel Flooren ons zien hoe een toeristisch ondernemer succes kan hebben. Uit zijn onderzoek  blijkt dat slechts weinig bezoekers om cultuurhistorische redenen afreizen. Zou dit ook in ons  rivierengebied het geval zijn? En wat doet een ondernemer als hij een ontwikkeling van toerisme en recreatie nastreeft die past bij de aard en de schaal van het landschap en de cultuur van de dorpen en steden? Hieraan zijn al enkele vervolgbijeenkomsten georganiseerd, die telkens  een stuk concreter werden. De volgende favoriete  thema's kwamen naar voren:

  • Het Landschap landt goed;
  • Beleving van waterparels;
  • De natuur als  belevenis

Meer bijeenkomsten volgen. Hier vind u achtergrondinformatie..