natuur

Natuur

Bomen met betekenis

Bomen zijn van niet te onderschatten waarde voor de kwaliteit van onze  leefomgeving. Als de natuur hier ongehinderd zijn gang zou kunnen gaan, zou ons land er na verloop van tijd weer net zo uitzien als zo’n vijf tot zesduizend jaar  geleden: eikenbossen op de  hogere delen en wilgen-populierenbossen waar het lager en drassiger is. Maar door het  optreden van de mens gebeurt het omgekeerde. Als gevolg van de uitbreiding van onze steden en dorpen en de intensivering van onze  landbouw verdwijnt bos en struweel. Ook talloze oude en monumentale bomen zijn verloren gegaan. Vele daarvan hadden een verhaal dat herinnert aan hun betekenis in het leven van mensen.

Toch kom je gelukkig op vele plaatsen nog bomen tegen die voelbaar van betekenis zijn, bomen waar je  letterlijk stil van wordt. Laten we hen koesteren. Deze “1000-jarige zomereik” vertelt  het  verhaal van Kasteel De Doornenburg, gelegen vlak bij het huidige splitsingspunt van de Rijn. Hij is de laatste overblijver van een bos dat daar lag. Aan de kasteelkant is hij helemaal hol. Voordat een derde reuzentak afbrak moet  zijn omtrek ongeveer zeven meter zijn geweest. Eiken werden vroeger ook geplant als grensboom, of als bliksemafleider bij boerderijen. Voor de Germanen was de  eik ooit een heilige boom. Onder eiken werd recht gesproken.

 

Betekenis geven

Oude verhalen bij inmiddels verdwenen bomen kunnen we nieuw leven inblazen door soortgelijke nieuwe bomen aan te planten, liefst exact op de plekken waar ze ooit stonden. Het is ook mogelijk met aanplant een compleet nieuw verhaal creëren. Een derde  mogelijkheid is het in ere herstellen van de vijf iconische soorten van onze Waal. Ze zijn zo betiteld door bomenkenner Bert Maes: de Zomereik, de Spaanse aak, de  Zwarte els, de Zwarte populier en de  Schietwilg. Door ze op uitgekiende plekken terug te brengen in het  landschap wij samen een verhaal op van verbondenheid met de rivier.

Deze mannen, die een verhaal hebben over de Tweede Wereldoorlog,  plantten samen met anderen vijf Zwarte populieren bij de Put in Waardenburg (gemeenten Neerijnen). Dat deden in 2015, tijdens het vieren van 70 jaar bevrijding. Er is een gedenksteen gelegd  met de  tekst “Dank aan hen die streden” en op een bankje kun je van de  schitterende omgeving genieten, op een steenworp  afstand van de  oudste zwarte populier van Nederland, ook in Neerijnen.

De Betuwse bongerds niet vergeten

Stichting Onze  Waal wil zich ervoor inzetten dat er langs de hele Waal, aan beide oevers en in alle dorpen en steden, heel veel bomen met een betekenis aangeplant gaan worden. Onze zo geliefde oude hoogstamfruitbomen mogen daarbij natuurlijk niet ontbreken. Dat is ons intussen door veel mensen op het  hart gedrukt. Wij zijn het  helemaal met  hen eens.

Deze kortgeleden verlaten bongerd ligt langs aan de Olyhorststraat in Doornenburg (gemeente Lingewaard). De bomen zijn bijna zeventig jaar oud. Ze zijn aangeplant rond 1947 en maakten  deel uit van een gemengd bedrijf. Er werden 10 melkkoeien gemolken en er liepen 200 kippen rond. Er van het begin af aan is heel bewust geen gebruik gemaakt van de  gebruikelijke chemische gewasbeschermingsmiddelen. Hier probeerde zich dus een biologische fruitteler  staande te  houden en dat was heel bijzonder. Tot 1963 waren de opbrengsen van het bedrijf voldoende  om met het gezin van te leven. Daarna  kon dit  niet  meer.

Aanplant door kinderen op jaarlijkse boomfeestdagen

Wij nodigen iedereen uit: help mee om elke jaar opnieuw samen met onze  kinderen of kleinkinderen bomen met een verhaal te gaan planten. Historische Kringen kunnen wellicht op zoek gaan naar gedenkwaardige locaties. En wat zou het  mooi zijn als kinderen samen nieuwe verhalen bij bomen bedenken. De boomfeestdag van 2016  is  op 16 maart. Het nationale thema is “bomen en bossen” . Meer informatie vindt u op de website van de Stichting Nationale Boomfeestdag. Wilt u meedoen? Neem dan contact met ons op