blog

Inspireren en informeren over de Mauritstorens

Het bestaan van de Mauritslinie – een verdedigingslinie van tientallen wachttorens langs de Waal – is nu nog maar bij weinig mensen bekend. Toch was het tijdens de 80-jarige oorlog een uitermate belangrijk onderdeel in de strijd tegen de Spanjaarden. Stichting Onze Waal organiseerde op vrijdag 16 september een inspiratiebijeenkomst om deze Mauritstorens of redoutes aan de vergetelheid te ontrukken.

Nadat de verzamelde geïnteresseerden - beleidsmakers, kunstenaars, journalisten – door wethouder Jos Lamers waren rondgeleid op een nagebouwde redoute ging het gezelschap naar het gemeentehuis van Rijnwaarden. Hier ontvouwde voorzitter Louis Dolmans van Stichting Onze Waal de plannen. De stichting wil op korte termijn middelen bijeen brengen om de Mauritslinie weer zichtbaar te maken in het landschap. Aan deze cultuurhistorische doelstelling is ook de wens gekoppeld om het rivierenlandschap te verlevendigen met kenmerkende bomen. Het moet een flinke impuls geven aan duurzaam toerisme.

Landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen deed in het kort de geschiedenis van de Mauritstorens uit de doeken. De aanwezigen hingen aan zijn lippen toen hij vertelde over de uitgekiende strategieën van de Prinsen Maurits en Frederik Hendrik, de ontberingen van de oorlog en het uiteindelijke verdwijnen van de torens.

Gezamenlijk werd nog even nagepraat, waarbij vooral de nadruk lag op de praktische kant van de zaak: wat zijn de mogelijkheden om deze Staatse linie weer op de kaart te zetten?

Voorzitter Dolmans kondigde uiteindelijk nog het boekje ‘De Staatse Linies in de Waalstreek’ aan, een onderzoek van historicus Ruud Boxem over de redoutes langs de Waal.


Schilderijen van torens en landschappen

De afgelopen dagen zijn we druk bezig geweest met de redactie van een boek over de Mauritslinie. Op 16 september aanstaande komt dat uit. Op zoek naar beeldmateriaal kwamen we diverse prachtige  schilderijen tegen, onder meer van Salomon van Ruysdael en Jan van Goyen. We krijgen daardoor steeds meer kennis van niet  alleen de  torens, maar ook van wat daar gebeurde en van het omliggende  landschap. Op de foto een schilderij dat prachtige detailbeelden laat zien van het bouwerk en van de bewegingen op de river. Vrijwel zeker betreft het een toren bij Tolkamer.