nieuws

Terugblik Netwerk Onze Waal 7 december 2018

Ondanks het natte kille weer was de jaarlijkse netwerkbijeenkomst Onze Waal een geslaagde warme middag in Het Stroomhuis in Neerijnen. Ruim 50 liefhebbers van rivier de Waal waren aanwezig. Johan Kaspers (Brederode Leisure Advies) trad op als dagvoorzitter.

Louis Dolmans, voorzitter Onze Waal, vertelde over de Mauritslinie, met zijn forten, schansen en wachttorens (redoutes). In Rijnwaarden, thans gemeente Zevenaar, zijn inmiddels al 3 verbeeldingen van deze linie gerealiseerd. De plannen voor een redoute in Bemmel, gemeente Lingewaard, zijn in een vergevorderd stadium en ook Berg en Dal timmert aan de weg.
Schrijver Rien van den Heuvel verhaalde over het boek in wording van de Mauritslinie en haar torens. Dat doet hij samen met schrijver Wim Huijser en landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen. De publicatie zal plaatsvinden in het voorjaar van 2019.
Lex Roeleveld liet ons aan de hand van foto’s zijn inventarisatie van Bomen met Betekenis zien. Mede met hulp van bewoners langs de Waal zijn 800 bijzondere Waalbomen letterlijk op de  kaart gezet en er zijn ook verhalen opgetekend. Aanplant van bomen volgt binnenkort.

Een korte film van de netwerkbijeenkomst:

Verder werd teruggeblikt op de jaarlijks terugkerende Beleef de Waal evenementen zoals Theater Over en Weer, 3Oever Festival, Tour de Waal en meer. Zie voor een overzicht de dit jaar door Onze Waal uitgegeven ‘Beleef de Waal Kalender 2019’.

Het jaarlijkse Tour de Waal evenement, op Bevrijdingsdag 5 mei, werd toegelicht door Ton Jansen, voorzitter van stichting Beeld van Oranje Linten. Hij memoreerde de in 2017 overleden initiatiefnemer Joyce Bloem. Zij was vanaf 2014 de creatieve, drijvende en verbindende kracht van een indrukwekkende herdenking aan beide oevers van de Waal.
Ter illustratie was er een kort video-verslag, gemaakt door Jan van den Berg, sinds 2018 de organisator, in samenwerking met vele vrijwilligers en het bestuur Beeld van Oranje Linten.

De volgende Onze Waal netwerkbijeenkomst is op vrijdagmiddag 6 december 2019. Noteer deze datum nu alvast !


< naar het overzicht