nieuws

Fitkuur Junior, een beweegprogramma voor kinderen met overgewicht n hun ouders

Na de Fitkuur voor volwassenen is er nu ook een programma voor kinderen van 8 t/m 12 jaar: Fitkuur Junior.

We weten het eigenlijk allemaal wel: je voelt je lekkerder als je een gezond gewicht hebt. Kinderen staan steviger in hun schoenen en zitten beter in hun vel. Hoewel het beter gaat is nog steeds één op de negen kinderen in Beuningen te zwaar. Het is ook niet altijd gemakkelijk om daar wat aan te doen. Het helpt als je een steuntje in de rug krijgt en het gevoel hebt dat je er niet alleen voor staat. Fitkuur Junior biedt dat steuntje.

Doel is kinderen plezier in bewegen te laten ervaren. En ouders te ondersteunen bij vraagstukken rondom (op)voeding en bewegen.

Inhoud
De kinderen worden gedurende 1 jaar begeleid. Het programma bestaat uit een half jaar samen bewegen  met de sportcoach. En het zoeken naar een beweegactiviteit die het kind daarna nog wil gaan volgen. De wekelijkse beweegactiviteiten vinden zowel binnen als buiten plaats.

Daarnaast worden ouders en kind gedurende het hele jaar begeleid door een diëtiste en een gedragsdeskundige. Dit kan zowel individueel, als in groepsbijeenkomsten.  

Aanmelding
De verwijzing loopt via de huisarts/jeugdarts. Hierdoor kunnen de kosten van de begeleiders worden betaald uit de zorgverzekering en een subsidie van ZonMw. Voor ouders zijn er geen kosten verbonden aan Fitkuur Junior.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met diëtistenpraktijk Motiv-eet te Beuningen. 06 131 636 75 / info@motiveet.nl


< naar het overzicht