nieuws

Doe mee met Bomen met Betekenis langs rivier de Waal

Inventarisatie Bomen met Betekenis
Bomen met betekenis is een van de projecten van stichting Onze Waal.
Het project richt zich op de bomen die in de uiterwaarden van de rivier staan. Kleine, grote soms monumentale bomen die het landschap en de geschiedenis van de Waal mede kleur geven.
Van Slot Loevestein tot Fort Pannerden brengen wij bijzondere bomen digitaal in kaart, beschrijven we de kenmerken en maken we foto’s. We, zijn Robert Ceelen en Lex Roeleveld van de stichting Heg&Landschap. Wij voeren het project Bomen met Betekenis uit voor stichting Onze Waal.

Verhalen over Bomen met Betekenis
Een tweede onderdeel van het project is het optekenen van een aantal verhalen. Verhalen over bomen waaraan persoonlijke of historische belevenissen en ervaringen verbonden zijn. In bijzondere gevallen kunnen dat ook verdwenen bomen zijn, maar waaraan buurtbewoners nog levende herinneringen hebben of nog in lokale verhalen voortleven.

Planten van Bomen met Betekenis
Tot slot willen we op een tiental plaatsen een boom planten. Dat kan zijn op een plaats waar een markante boom verdwenen is, ter herinnering aan een bijzonder voorval of om een bijzondere plek te markeren.
De inventarisatie, het optekenen van de verhalen en het planten dienen dit jaar uitgevoerd te worden. Met de inventarisatie zijn we bezig, de verhalen willen we de komende maanden vastleggen en de bomen zullen in november/december geplant worden.

Doe mee!
Wij hebben uw hulp hierbij nodig. Omdat u mogelijk markante bomen kent, verdwenen monumentale bomen en gebeurtenissen en verhalen over bomen in de Waaluiterwaarden (of daar dicht bij). Vandaar deze oproep. Wie of welke organisatie kent een boom (persoonlijk, uit verhalen in het dorp, …) die heel erg bijzonder is, waar u of anderen een verhaal over kunnen vertellen?
Hetzelfde geldt voor de bomen die we willen planten. Wie heeft er een voorstel voor plaats met een verhaal waar we in de uiterwaarden, of daar dicht bij, een boom kunnen planten? Wij gaan dan uitzoeken of het kan en mag, maar eerst willen we heel graag uw ideeën ontvangen en deze samen uitwerken.

Contactpersoon
Kunt u ons, de bomen en het landschap rond de Waal, helpen, bel of mail ons dan. Dank!
Lex Roeleveld, 06-2052 2488 of Robert Ceelen, 06-5350 5684 of Info@hegenlandschap.nl.


< naar het overzicht