natuur

Natuur

Bomen met betekenis

Bomen zijn van niet te onderschatten waarde voor de kwaliteit van onze  leefomgeving. Als de natuur hier ongehinderd zijn gang zou kunnen gaan, zou ons land er na verloop van tijd weer net zo uitzien als zo’n vijf tot zesduizend jaar  geleden: eikenbossen op de  hogere delen en wilgen-populierenbossen waar het lager en drassiger is. Maar door het  optreden van de mens gebeurt het omgekeerde. Als gevolg van de uitbreiding van onze steden en dorpen en de intensivering van onze  landbouw verdwijnt bos en struweel. Ook talloze oude en monumentale bomen zijn verloren gegaan. Vele daarvan hadden een verhaal dat herinnert aan hun betekenis in het leven van mensen.

Toch kom je gelukkig op vele plaatsen nog bomen tegen die voelbaar van betekenis zijn, bomen waar je  letterlijk stil van wordt. Laten we hen koesteren. Deze “1000-jarige zomereik” vertelt  het  verhaal van Kasteel De Doornenburg, gelegen vlak bij het huidige splitsingspunt van de Rijn. Hij is de laatste overblijver van een bos dat daar lag. Aan de kasteelkant is hij helemaal hol. Voordat een derde reuzentak afbrak moet  zijn omtrek ongeveer zeven meter zijn geweest. Eiken werden vroeger ook geplant als grensboom, of als bliksemafleider bij boerderijen. Voor de Germanen was de  eik ooit een heilige boom. Onder eiken werd recht gesproken.

 

Betekenis geven

Oude verhalen bij inmiddels verdwenen bomen kunnen we nieuw leven inblazen door soortgelijke nieuwe bomen aan te planten, liefst exact op de plekken waar ze ooit stonden. Het is ook mogelijk met aanplant een compleet nieuw verhaal creëren. Een derde  mogelijkheid is het in ere herstellen van de vijf iconische soorten van onze Waal. Ze zijn zo betiteld door bomenkenner Bert Maes: de Zomereik, de Spaanse aak, de Zwarte els, de Zwarte populier en de  Schietwilg. Door ze op uitgekiende plekken terug te brengen in het  landschap bouwen wij samen een verhaal op van verbondenheid met de rivier.

Deze mannen, die een verhaal hebben over de Tweede Wereldoorlog,  plantten samen met anderen vijf Zwarte populieren bij de Put in Waardenburg (gemeenten Neerijnen). Dat deden ze in 2015, tijdens het vieren van 70 jaar bevrijding. Er is een gedenksteen gelegd  met de  tekst “Dank aan hen die streden” en op een bankje kun je van de  schitterende omgeving genieten, op een steenworp  afstand van de  oudste zwarte populier van Nederland, ook in Neerijnen.

 

Aanplant door kinderen op jaarlijkse boomfeestdagen

Wij nodigen iedereen uit: help mee om elke jaar opnieuw samen met onze  kinderen of kleinkinderen bomen met een verhaal te gaan planten. Historische Kringen kunnen wellicht op zoek gaan naar gedenkwaardige locaties. En wat zou het  mooi zijn als kinderen samen nieuwe verhalen bij bomen bedenken. Meer informatie vindt u op de website van de Stichting Nationale Boomfeestdag. Wil je advies over plantmateriaal of aanschaf daarvan? Neem dan contact met ons op

 

800 bomen op de  kaart

Dankzij subsidie van de  provincie en een aantal gemeenten langs de Waal en bijdragen vanuit de non-profit sector konden we in de periode 2017-2019 ruim 800 bomen inventariseren. Maar we kregen ook de mogelijkheid een aantal bijzondere verhalen op te tekenen. Bovendien organiseerden we herplant. We zijn er heel blij mee  dat dit voor elkaar kon komen en bedanken iedereen die aan dit mooie project een bijdrage  leverde.

 


Schietwilg in de uiterwaarden bij Tuil, circa 20 meter  hoog, omtrek circa 7 meter.

De volgende stap is nu bescherming: hoe krijgen we voor elkaar dat onze bomen de  kans krijgen om een natuurlijk leven te leiden? De cruciale vraag daarbij is: hoe valt dit te verenigen met rivierveiligheid, nu we ook te maken hebben met  klimaatverandering inclusief de daaraan verbonden extra noodzaak om ruimte te geven aan de rivieren ? Het antwoord weten wij ook niet precies, maar we bouwden in de talrijke gesprekken die we voerden wel een overtuiging op: er is veel meer mogelijk dan tot nu toe is gerealiseerd, als alle betrokken partijen uitdrukkelijk werk maken van wat in beleidstaal  integrale afweging wordt genoemd. Hier vind je een samenvatting van onze inventarisatie en hier tref je onze verhalen aan.

Wordt vervolgd. Ideeën zij welkom, mail ons hierover.

 


Amandelwilg in Gendtse polder, geen boom maar een struik, wel een heel bijzondere.