"Wat weet de rivier van de weg,
die ooit begon, onzichtbaar, hoog, en
na de langste afstand en de wijdste bochten
steeds naar de breedste breedte zoekt,
die vindt en oplost in zichzelf?"
Noud Bles, uit 'Waalweemoed'

Onze WaalOnze WaalOnze WaalOnze WaalOnze WaalOnze WaalOnze WaalOnze WaalOnze WaalOnze Waal

nieuws

Verken je tuin als egel, vogel of wilde bij

Het Dijkmagazijn heeft maskers om met (klein-) kinderen de tuin te verkennen. Kruip, fladder of zoem door de tuin, en kijk met de ogen van een egel, tuinvogel Lees verder >

Dijkterras Beuningen ook tijdens alternatieve 4-daagse geopend

Het dijkterras van bezoekerscentrum Het Dijkmagazijn opent tot en met september op zaterdagen en op zondagen het dijkterras. Ook van 21 tot en met 24 juli Lees verder >

Nieuwe vriendjes om samen fijn te spelen

Dat wil elk kind: vriendjes maken en samen lekker spelen. Daar wordt je blij van en je durft steeds meer. Zeker als je bij de Fysioo of Het Dijkmagazijn Lees verder >

Boek over de Mauritslinie gepresenteerd

Het verhaal van de Mauritslinie is een stukje vergeten vaderlandse geschiedenis, maar daarom niet minder boeiend. Langs de Nederlandse rivieren stonden Lees verder >

 

Bekijk al het nieuws >

onze Waal

Boven en onder

Nederland wordt vaak onderverdeeld in “boven de rivieren” en “onder de rivieren”. En het Rivierengebied zelf dan? Relatief onbekend, maar prachtig. Een streek met een grote rijkdom en diversiteit op het gebied van landschap, cultuur, bezienswaardigheden en activiteiten.

Werkrivier

De Waal is een robuuste werkrivier. De grootste rivier in West Europa. Ze gaf vorm aan het omliggende landschap van oeverwallen, stroomruggen en kompolders. Een landschap waar de menselijke reacties op het weerbarstige Waalwater tastbaar aanwezig zijn in een divers en historisch gelaagd landschap.

Rust en dynamiek

De rivier stroomt, vormt een indrukwekkende transportas en geeft ruimte aan ecologische diversiteit. Nergens in Nederland is landschap te vinden dat zo dynamisch is en tegelijkertijd zoveel rust uitstraalt.

Waalverhaal

De Waal vertelt een verhaal. Ze verbindt en zorgt voor subtiele gradaties tussen regio's. De is Waal is een duidelijke grens als het gaat om geloof en cultuur: haar noordkant is protestants, haar zuidkant katholiek.

agenda

Momenteel zijn er geen items in de agenda.

Natuur

Bomen zijn van niet te onderschatten waarde voor de  kwaliteit van onze  leefomgeving. Als de natuur hier ongehinderd zijn gang zou kunnen gaan, zou ons land er na verloop van tijd weer net zo uitzien als zo’n vijf tot zesduizend jaar  geleden: eikenbossen op de  hogere delen en wilgen-populierenbossen waar het  lager en drassiger is.

Maar door het  optreden van de mens gebeurt het omgekeerde. Als gevolg van de uitbreiding van onze steden en dorpen en de intensivering van onze  landbouw verdwijnt bos en struweel. Ook talloze oude en monumentale bomen zijn verloren gegaan. Vele daarvan hadden een verhaal dat herinnert aan hun betekenis het leven van mensen.

Stichting Onze  Waal wil zich ervoor inzetten dat er langs de hele Waal, aan beide oevers en in alle dorpen en steden, heel veel bomen met een betekenis aangeplant gaan worden. Onze zo geliefde oude hoogstamfruitbomen mogen daarbij natuurlijk niet ontbreken.

Lees verder >

Toerisme

Stichting Onze Waal wil verbindingen leggen tussen toeristische ondernemers en liefhebbers van natuur, landschap en cultuurhistorie. Wij willen dat doen vanuit een sterke verbondenheid met de rivier en met als invalshoek duurzaamheid.

Toerisme en recreatie is in onze visie duurzaam, als daarbij op een harmonieuze manier rekening wordt gehouden met het gedachtegoed van “People, Planet, Profit”, dat staat voor: koester de planeet, koester de mens en verdeel de weelde.

Lees verder >

Cultuur

De rivierverdediging langs onze Rijntakken heeft een niet weg te denken rol gespeeld in de strijd van de Staatsen tegen de Spanjaarden tijdens de 80- jarige oorlog. Maurits bouwde er redoutes (wachttorens) en liet schansen (verdedigingswerken) aanleggen.

Boven de Waal liep zijn linie van de onder Kleef gelegen Schenckenschans, waar toen het splitsingspunt van de Rijn lag, tot bij Gorinchem. Hiertussen zijn meer dan 40 torens en een aantal schansen terug te vinden. De schansen varieerden van tijdelijke aarden wallen tot blijvende stenen bouwwerken of forten.

Stichting Onze Waal wil in samenwerking met onderzoekers de Mauritstijd weer tot leven brengen, als het aan ons ligt over de hele linie, van Rijnwaarden tot Gorinchem. Wij denken dat tekenen van de linie niet alleen bijdragen aan de identiteit van onze Betuwe, maar ook dat zij de belevingswaarde van ons rivierenlandschap verhogen. In Rijnwaarden en Tiel heeft ons initiatief al weerklank gekregen.

Lees verder >